Elementer Müzik ve Hareket

 

 
“Her insan yaratıcıdır. Bu yaratıcılığı baskılayabilir ya da teşvik edebiliriz. Ben teşvik etmekten yanayım.” Carl Orff

Çocuklar tıpkı konuşma ve yürüme yetileri ile doğmaları gibi müzikal ve sanatsal yetileri ile doğar ve bu sanatsal eylemleri içgüdüsel bir şekilde açığa vururlar. Orff-Schulwerk Müzik ve Hareket Pedagojisi, bu doğal eğilimi destekleyerek, kendi sanatsal keşiflerini ve kendi müzikal ürünlerini ortaya koymaları konusunda çocukları güdüleyecek ve cesaretlendirecek ortamlar yaratmayı amaçlamaktadır.

Ritmik, melodik ve hareketsel olarak insanı güdüleyen çalışmalar, organik bir şekilde insanın yaratıcılığını ortaya çıkararak, kolektif sanatsal ürünlere dönüşürken aynı zamanda insana kendi varlığını, kendince deneyimlemenin hazzını yaşatmaktadır.

Sanatsal her eylem “kendini kendince deneyimlemek” üzerine temellenir ancak bu tavır malesef çoğu zaman desteklenmemektedir. Tüm büyük sanatçı ve bilim insanları inanılmaz üstün yeteneklerle doğdukları için değil, “kendilerini kendilerince deneyimlemek”teki ısrarcı tavırları sayesinde “büyük” birer sanatçı ve bilim insanı olmuşlardır. Çocukların daha yakın olduğu bu insani tavrı baskılamamanın önemini Picasso çok güzel vurgulamıştır: ‘Rafael gibi çizmeyi 4 yılda başardım, bir çocuk gibi çizebilmek içinse hayatım boyunca uğraştım.’

Okulumuzdaki çalışmalarımızın sonunda ve daha da önemlisi çalışmalarımız süresince amaçladığımız şey, doğasındaki sanatsallığı ve müzikalliğini ‘kendince’ deneyimlemiş, keşifler yapmış ve bu deneyim ve keşiflerden kendi sanatsal-müzikal ürünlerini ortaya koymuş çocuklardır. Umuyoruz ki ‘kendini kendince deneyimlemenin’ hazzı, hayatları boyunca geliştirmeye devam edecekleri “kişiliklerinin” önemli dinamiklerinden biri haline gelsin ve hayatlarını bu temel dinamik üzerine kursunlar.