Veli Encümeni

Çitlembik Montessori’de velilerin aktif katılımıyla oluşmuş bir veli encümeni vardır. Bu encümen iki ayda bir toplanarak okulla ilgili konuları görüşür, araştırma grupları oluşturur, bazı konularda oylama ile kararlar alır. Dileyen tüm veliler encümen toplantılarına katılabilir.